AU NIŠ
Korpa
Rimmel
Rimmel
Rimmel
Rimmel
Exclusive
Hydra
Serum
Balance

Pripremili smo samo za Vas ...

Saveti za decu i mlade

2023 Polno prenosive bolesti
AU Niš 0 944
Polno prenosive bolesti ( PPB) jedna su od najčešćih oboljenja danas. Do skoro su se ove bolesti nazivale veneričnim bolestima što je mnoge asociralo na gonoreju ili sifilis. Zapravo postoji više od 20 polno prenosivih bolesti, a mnoge su epidemijski..
2023 Energetska pića – rizik po zdravlje?
AU Niš 0 4290
Energetska pića (EP) se promovišu kao proizvodi koji pružaju dodatnu energiju, povećavaju budnost i poboljšavaju fizičke i mentalne sposobnosti. Proizvođači koriste agresivne marketinške metode usmerene pre svega ka tinejdžerima i mladima, koji u vel..
2023 Alkoholizam
AU Niš 0 758
Reč "alkohol" je arapskog porekla, "al-kohl" znači vrlo fin. Međutim, proizvodnja alkohola postojala je mnogo pre nastanka arapske kulture. Najraniji poznati pisani zakon o alkoholu je Hamurabijev zakonik iz Vavilona (2000 godina pre n. e.). Njime je..
2023 Celijakija
AU Niš 0 722
Celijačna bolest, glutenska enteropatija, glutenska intolerancija, nefrotski-celijačni spru su sve sinonimi kojima nazivamo hronično doživotno gastroenterološko oboljenje koje je u čak 85% slučajeva neprepoznato. Naziv celijakija potiče od grčke reči..
2023 Mršavljenje
AU Niš 0 176
Gojaznost je postala bolest modernog čoveka. Tokom evolucije ljudsko telo se najčešće razvijalo u uslovima oskudice hrane. Tokom praistorije, starog doba pa sve do dvadesetog veka čovek je iskorišćavao masnoće deponovane u telu da bi se održao u živo..
2023 Probiotici i prebiotici
AU Niš 0 825
Termin probiotik prvi put je upotrebljen 1953 godine. Po definiciji SZO probiotici su živi mikroorganizmi koji kada se primene u određenoj količini obezbeđuju poboljšanje zdravlja domaćina.Početkom 20-og veka pripisivano im je da poboljšavaju mikrobi..
Baner Sredina
Baner Sredina

Vaš farmaceut

2023 Pravilna upotreba bifosfonata
AU Niš 0 743
Bifosfonati su lekovi koji usporavaju gubitak koštane mase i time smanjuju rizik od preloma kostiju. Ovi lekovi imaju specifičnu i slabu resorpciju i zato je vrlo važno pridržavati se određenih saveta vezanih za njihov način upotrebe.Lek iz grupe bif..
2023 Hiperlipoproteinemija
AU Niš 0 1021
Hiperlipoproteinemija je metabolička bolest kod koje je povišen nivo lipoproteina u krvi i jedan je od važnih faktora za razvoj ateroskleroze ili pankreatitisa.Reč je o bolestima u kojima je poremećen metabolizam lipoproteina. Hiperlipoproteinemija č..
2023 Proširene vene
AU Niš 0 949
Proširene vene ili "varikozni sindrom" ili "sindrom teških nogu" su vrlo često oboljenje, jedno od najčešćih oboljenja savremenog čoveka. Rađamo se sa sklonošću prema proširenim venama, a razvoj i težina bolesti mogu biti podstaknuti određenim faktor..
2023 Parkinsonova bolest
AU Niš 0 856
Parkinsonova bolest (PB) je progresivan poremećaj centralnog nervnog sistema. Dobila je ime po engleskom lekaru dr. James Parkinsonu koji je prvi opisao bolest 1817.-e, nazivajući je drhtava paraliza. Tek 1960-tih identifikovane su patološke i biohem..
2023 Dijabetes
AU Niš 0 765
"Bori se protiv dijabetesa. Sada!"EDUKUJTE SE O SVOJOJ BOLESTI I INFORMIŠITE O SVIM MOGUĆNOSTIMA LEČENJASMANJITE TELESNU TEŽINU - Umereni gubitak telesne težine ( 5-10%) smanjuje mogućnost razvoja dijabetesa za 58% kod osoba sa predijabetesomREDOVNO ..
2023 Lupus
AU Niš 0 819
Sistemski eritemski lupus (SEL) je autoimuna bolest s karakterističnim stvaranjem autoantitela prema komponentama ćelijskog jedra uz vrlo raznoliku kliničku sliku. Bolest može zahvatiti kožu, zglobove, bubrege, pluća, nervni sistem, srce, serozne mem..