"Bori se protiv dijabetesa. Sada!"

EDUKUJTE SE O SVOJOJ BOLESTI I INFORMIŠITE O SVIM MOGUĆNOSTIMA LEČENJA

SMANJITE TELESNU TEŽINU - Umereni gubitak telesne težine ( 5-10%) smanjuje mogućnost razvoja dijabetesa za 58% kod osoba sa predijabetesom

REDOVNO SE BAVITE PROPISANOM FIZIČKOM AKTIVNOŠĆU - Fizička aktivnost poboljšava kontrolu glikemije smanjujući koncentraciju glukoze u krvi i povećavajući osetljivost perifernih tkiva na insulin

PRESTANITE SA PUŠENJEM - Dijabetes i nikotin oštećuju krvne sudove! Promene na krvnim sudovima uzrokuju rane i kasne komplikacije dijabetesa

REDOVNO VRŠITE SAMOKONTROLU I VODITE DNEVNIK SAMOKONTROLE - Ponesite svoj dnevnik samokontrole kada posećujete svog lekara. U njega možete upisivati osim terapije i vremena merenja glukoze u krvi, i stresogene događaje kao i intenzivniju fizičku aktivnost

UVEK IMAJTE PRI SEBI ŠEĆER ILI NEŠTO SLATKO - Hipoglikemija je životno ugrožavajuće stanje

UVEK NOSITE SA SOBOM KARTICU ZA OSOBE OBOLELE OD DIJABETESA

JEDNOM GODIŠNJE PREGLEDAJTE OČNO DNO, IZMERITE SADRŽAJ LIPIDA U KRVI I OCENITE FUNKCIJU BUBREGA I POSEBNO PREGLEDAJTE STOPALA - Poznato je da dijabetes može da ugrozi vid. Zbog poremećenog metabolizma masti ubrzane su aterosklerotske promene na krvnim sudovima što se lako može kontrolisati pregledom očnog dna

NA SVAKA 3-4 MESECA ODREDITE GLIKOZILIRANI HEMOGLOBIN (HbA1c) - Vrednost glikoziliranog hemoglobina Vam govori koliko dobro kontrolišete svoju bolest

SLEDITE SAVETE U VEZI SA DIJETOM, FIZIČKOM AKTIVNOŠĆU I LEČENJEM LEKOVIMA - Dijeta i fizička aktivnost čine sastavni i nezamenljivi deo terapije dijabetesa. Dugogodišnje navike nije lako promeniti pa je podrška od strane porodice i zdravstvenih radnika od znatne pomoći pacijentu

VAŠA APOTEKA NIŠ