Štampa

U svim našim apotekama formirana su savetovališta (ili kutak za pacijenta u zavisnosti od prostora). U ovim savetovalištima, zadržavajući privatnost pacijenta, naši farmaceuti daju savete, upućuju pacijente u neželjena dejstva lekova, skreću pažnju na razne interakcije lekova i hrane, pića i na taj način stiču poverenje pacijenata-korisnika usluga. Rad farmaceuta u savetovalištima je «tematski» po apotekama posvećen pacijentima-korisnicima usluga i to: