Laboratorija za kontrolu kvaliteta Galenske laboratorije vrši kontrolu:

  • svih polaznih aktivnih  i pomoćnih farmaceutskih supstanci za izradu galenskih preparata u Galenskoj laboratoriji
  • svih međuproizvoda, poluproizvoda i gotovih galenskih lekova
  • identifikaciju aktivnih i pomoćnih  farmaceutskih supstanci za izradu magistralnih preparata u apotekama
  • u toku stručnog nadzora u apotekama uzimaju se kontrolni uzorci magistralnih preparata kod kojih  se vrši identifikacija i ispitivanje sadržaja aktivnih farmaceutskih supstanci.