Štampa

06.06.2016. Poziv - Nabavaka potrosnog materijala za Gal. lab. - JNMV 07

06.06.2016. Konkursna dokumentacija - Nabavaka potrosnog materijala za Gal. lab. - JNMV 07

08.06.2016. Pitanja i odgovori - Potrosni za Galensku - JNMV 07

09.06.2016. Pitanja i odgovori - Potrosni za Galensku - JNMV 07

20.06.2016. Odluka o dodeli ugovora JNMV 07 - Potrosni za Galensku

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - P. mataerijal za Galensku laboratoriju JNMV 07