Obaveštavamo Vas da je Apoteka Niš  dobila Rešenje Ministarstva zdravlja broj 515-04-2556/2017-11 od 20. Aprila 2017. godine kojim se dozvoljava izrada galenskih lekova u Galenskoj laboratoriji koja obuhvata nesterilne farmaceutske oblike i sterilne farmaceutske oblike.