Prvi β blokator, dihloroizoproterenol, je sintetisan 1958. Džejms V. Blejk je 1962. pronašao prve klinički značajne β blokatore propranolol i pronetalol. Njihovo otkriće smatra se jednim od najvažnijih doprinosa kliničkoj medicini i farmakologiji u 20. veku.

β blokatori, blokatori β adrenergičkih receptora ili β adrenergički antagonisti su lekovi koji blokiraju vezivanje noradrenalina (NA) i adrenalina (A) za β receptore. Noradrenalin je neurotransmiter koji se oslobađa iz simpatikusnih nervnih završetaka u krv, ali i služi za prenos signala među neuronima. Adrenalin je hormon koji se oslobađa iz srži nadbubrega i ima veoma važne funkcije u organizmu.

Epilepsija je najčešća hronična neurološka bolest, posle moždanog udara.  Epilepsija je moždani poremećaj koji se karakteriše ponavljanim napadima, koji su posledica poremećene električne aktivnosti u mozgu. Može biti izazvan širokim spektrom različitih uzroka. Identifikovano je i kategorizovano preko 50 različitih oblika (epileptičkih sindroma). Napadi koji su produženi ili se ponavljaju mogu biti životno ugrožavajući.