Štampa

Bifosfonati su lekovi koji usporavaju gubitak koštane mase i time smanjuju rizik od preloma kostiju. Ovi lekovi imaju specifičnu i slabu resorpciju i zato je vrlo važno pridržavati se određenih saveta vezanih za njihov način upotrebe.

Budući da je osteoporozu teško izlečiti, preventivno ponašanje je od presudne važnosti. Ishrana, način života,  pravovremeno otkrivanje bolesti i početak lečenja, temelj su uspešne prevencije i lečenja osteoporoze.

Jedinica za farmakoinformatiku