SVETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a

Širenje virusa HIV-a na globalnom planu, poprima oblike pandemije. Od 1981. godine kada je prvi put prepoznat kao nova bolest, AIDS je usmrtio više od 27 miliona ljudi. Prema procenama SZO i UNAIDS-a u svetu je krajem 2008. godine 33,4 miliona ljudi živelo sa HIV-om. Podsaharska Afrika je region sa najviše pogođenih HIV infekcijom (67%).U svetu se dnevno HIV-om zarazi oko 7500 osoba , od toga su 50% osobe između 14 i 24 godine života. 

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HOBP-A

HOBP – nije jedna bolest već termin koji se koristi da bi se opisale hronične bolesti pluća koje ograničavaju protok vazduha kroz disajne puteve. Ograničenje protoka vazduha je progresivno i ireverzibilno, i povezano sa zapaljenskim odgovorom pluća na štetne čestice i gasove. Termini kao "emfizem" i "hronični bronhitis" nisu više u upotrebi, ali su uključeni u HOBP.

SVETSKI DAN BORBE PROTIV OSTEOPOROZE

Osteoporoza ("porozna kost") je bolest u kojoj su gustina i kvalitet kostiju smanjeni. Kako kosti postaju porozne i osetljive, rizik od preloma se znatno povećava. Gubitak koštane mase dešava se "tiho" i progresivno. Često nema nijednog simptoma do prvog preloma kosti. Osteoporoza je globalni problem.

SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se u organizaciji „Svetske federacije za mentalno zdravlje“( WFMH) još od 1992.-e godine svakog 10.-og oktobra u više od 100 zemalja širom sveta. To je jedinstvena kampanja na svetskom nivou koja usmerava pažnju na probleme i poremećaje mentalnog zdravlja. Ovogodišnji svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se pod sloganom „ Ulažimo u mentalno zdravlje“.

MEĐUNARODNI DAN STARIH

Svet ubrzano stari. Na njemu je 650 miliona ljudi koji imaju preko 60 godina. Do 2050.-e godine „seda“ populacija dostići će broj od 2 milijarde. To će biti prvi put u istoriji čovečanstva da broj starih u svetu premaši broj mlađih od 15 godina. Ovo je važan izazov za razvijene zemlje i zemlje u razvoju, i ukazuje zapravo na globalno poboljšanje zdravlja.