Od akni (na starogrčkom erupcija) boluje 40 miliona adolescenata i 25 miliona odraslih. Sa njima se susreće 25-85% osoba od 12-e do 24-e godine, kao i 8-10% godina od 25-34, i 3-8% onih preko 35 godina. Akne su multifaktorijalni poremećaj, čije su 4 osnovne komponente produkcija sebuma, abnormalna folikularna keratinizacija, inflamacija i anaerobna bakterija Propionibacterium acnes.

Alergija je odgovor imunog sistema organizma na uobičajeno bezopasne supstance kao što su polen, hrana ili kućna prašina. Alergije su široko rasprostranjene i pogađaju svaku četvrtu osobu nekada u životu. Svake godine broj osoba sa simptomima alergije raste za 5%, od čega je polovina dece. Poslednje studije ukazuju na značajno povećanje incidence alergija na hranu, posebno među decom a do sada su alergijski rinitis i astma imali vodeće mesto.

Gljivice su samostalna grupa organizama koji nemaju hlorofil, a time ni sposobnost fotosinteze. To znači da ne mogu da sintetišu hranljive sastojke, zbog čega žive kao saprofiti ili paraziti biljaka, životinja i ljudi. Rasprostranjenost gljivičnih infekcija kože i noktiju veoma je velika, a kod imunosuprimiranih osoba sistemske mikoze mogu značajno da naruše zdravlje.

Reč melazma potiče od grčke reči "melas", što znači "crno". To je vrsta hiperpigmentacije lica koja se pojačava izlaganjem suncu. Katkad se naziva i „trudnička maska“, iako taj naziv potencira samo jedan od uzroka nastanka te vrlo proširene kozmetičke anomalije kože lica. Učestalost bolesti prilično je visoka, posebno kod mlađih, tamnoputih žena, a u našim krajevima žena s mediteranskim tipom kože. U 90 % slučajeva ta se hiperpigmentacija javlja kod žena, a samo u 10 % kod muškaraca.

Reakcije koje se javljaju kao posledica izlaganja suncu uz istovremenu primenu lekova su fotosenzitivne reakcije. Znaci fotosenzitivnosti javljaju se kod onih osoba koje su upotrebile neku fotosenzitivnu supstancu, bilo lokalno ili sistemski u dovoljnoj količini a potom bile izložene sunčevom zračenju dovoljno dugo. Fotosenzitivne reakcije se mogu javiti kao fototoksičnost ili fotoalergija.