Magistralni lekovi

Magistralni lek je lek izrađen u apoteci po receptu (formuli) za određenog pacijenta, odnosno korisnika. Magistralna izrada lekova podrazumeva izradu preparata prateći individuale potrebe pacijenata/korisnika usluge.