Bol je simptom koji najčešće dovodi pacijenta lekaru. Ako je bol dugotrajan i/ili veoma jak može značajno da naruši kvalitet života. Bol se može klasifikovati prema mehanizmu nastanka (nociceptivni i neuropatski), prema intenzitetu (blag, umeren i jak), prema trajanju (akutni i hronični).

Glavobolja je jedna od najčešćih tegoba koja se javlja kod oko 10% osoba u populaciji zapadne hemisfere i zbog koje se skoro 30% bolesnika obraća lekaru primarne zdravstvene zaštite. U nekom trenutku svog života, glavobolju doživljava 70-95% osoba, a svega oko 5% ovih osoba se obraća lekaru za pomoć. Više od 1% ambulantnih pregleda, računajući i preglede hitnih službi, se realizuje zbog glavobolja.

Bipolarni poremećaj (BP) ili bipolarni afektivni poremećaj (BAP), ranije je bio nazivan manično-depresivna psihoza. Radi se o specifičnoj endogenoj psihozi u kojoj dolazi do promena raspoloženja, energije, radne sposobnosti i uobičajenih dnevnih aktivnosti. BP se karakteriše promenama raspoloženja, od duboke depresije do ekstremne euforije. Ovaj poremećaj je udružen sa povećanim rizikom za samoubistvo, sklonošću ka zloupotrebi alkohola i psihoaktivnih supstanci kao i poremećajem ishrane.

ZABLUDA: Mentalna bolest ne može se dogoditi meni. ČINJENICA: Mentalne bolesti su začuđujuće česte, od njih može oboleti bilo ko. Određena istraživanja su pokazala na uzorku od 60000 odraslih osoba da je 9-17% ispitanika imalo neku epizodu mentalnog poremećaja u prošloj godini.