Štampa

Apoteka Niš je 2015. godine dobila Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost Srbije za 2015. godinu "Oskar kvaliteta" u javnom sektoru za oblasti: Liderstvo, Strategija, Ljudski resursi i Rezultati kod korisnika.

 

Benčmarking radionica Apoteke Niš

Apoteka Niš je 2016. godine u Privrednoj komori Srbije dobila Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta 2016“ i ponela Titulu Apsolutnog pobednika u javnom sektoru (iz svih devet oblasti) sa najvećim brojem poena u javnom sektoru od kada se organizuje ovo takmičenje.