Zdravstvena ustanova Apoteka Niš ima dugogodišnju tradiciju postojanja i regionalni je lider u apotekarstvu, sa dugoročnom vizijom i strategijom razvoja.

Kao značajna karika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti stanovnika Nišavskog regiona,  Apoteka Niš ulaže velike napore u cilju unapređenja pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite, a pre svega kroz težnju za povećanjem zadovoljstva korisnika pruženom farmaceutskom zdravstvenom uslugom i farmaceutskim preparatima Apoteke Niš, kao i povećanjem zadovoljstva zaposlenih i svih zainteresovanih strana.

Strategija razvoja Apoteke Niš, u ne lakim društvenim okolnostima, ima za cilj ispunjavanje zahteva visokog kvaliteta pružanja usluga i proizvoda, razvoja novih usluga i preparata, stalno unapređenje procesa izrade magistralnih i galenskih lekova i sredstava opšte namene, kontinuirano ulaganje u edukaciju i obuku zaposlenih, afirmaciju farmaceutske delatnosti kroz kvalitetan marketing, jačanje brenda Apoteke Niš i stvarenje liderske pozicije u Srbiji.

 

Direktor Apoteke Niš

Dipl.ecc. Radojko Matić, spec.