Indeks članaka

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) je oboljenje digestivnog sistema koje je uzrokovano vraćanjem želudačnog sadržaja u jednjak. Reč gastroezofagealni odnosi se na želudac (gaster) i jednjak (ezofagus), dok reč refluks znači vraćanje (ili povratni tok sadržaja, obrnut fizioškom). Gastroezofagealni refluks (GER) je vraćanje želudačnog sadržaja, ili hrane i tečnosti u jednjak. Moderna definicija GERB-a (Montrealska definicija iz 2006. g.): Stanje koje nastaje kada refluks želudačnog sadržaja uzrokuje zabrinjavajuće simptome i/ili komplikacije.

 Gatroezofagealna refluksna bolest (GERB) je bolest se klinički manifestuje postojanjem tipičnih (ezofagealnih) i atipičnih (ekstraezofagelnih simptoma). Tipični i najčešći simptomi su: gorušica, regurgitacija (vraćanja) želudačnog sadržaja u jednjak i ždrelo, bol u čašici i/ili iza grudne kosti i mučnina. Naročito treba obratiti pažnju na eventualno postojanje alarmnih simptoma (otežano i /ili bolno gutanje, gubitak u telesnoj težini, povraćanje krvavog sadržaja i/ili crna stolica i sekundarna anemija nepoznatog porekla). Pored tipičnih vrlo su česti atpični, ekstraezofagealni simptomi (bol u grudima, suv neproduktivan kašalj, astma, hronična upala grla, promuklost...) koji su ponekad jedine manifestacije GERB-a.

Epidemiološki podaci ukazuju da od GERB-a boluje 20-40% populacije, najčešće starije od 40godina. Medjutim, smatra se da je prevalenca GERB-a potcenjena obzirom, da se značajan broj bolesnika ne javlja lekaru već uzima lekove samoinicijativno ili nakon konsultacije sa farmaceutom. Brojni faktori (hrana, lekovi, povećan intraabdominalni pritisak...) utiču na smanjenje funkcije gastroezofagealnog spoja i/ili acidoprotektivnog mehanizma i samim tim doprinose razvoju GERB-a.

GERB tipično nastaje kada želudačni sadržaj vraća u jednjak i dovodi do pojave simptoma i/ili komplikacija. Donji ezofagealni sfinker (DES) je mišić koji je lokalizovan na prelazu jednjaka u želudac koji ima ulogu da se opušta da bi dozvolio nesmetan prolaz hrane iz jednjaka u želudac, teda se potom kontrahuje da ne dozvoli vraćanje želudačnog sadržaja. Kada je funkcija ovog mišića poremećena dolazi do nekontrolisanog vraćanja želudačnog sadržaja u jednjak i nastanka simptoma.

Neki od sledećih faktora mogu uticati na pojavu simptoma GERB-a:

  • Prejedanje
  • Konzumiranje određene vrste hrane (citrusno voće, čokolada, masna i prezačinjena hrana)
  • Naprezanje
  • Kofein, Alkohol, Pušenje
  • Upotreba nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL, lekovi za bol) kao što su brufen, aspirin, andol i diklofen