Kao i većina prednosti civilizacije, i internet ima svoju negativnu stranu. Ekspanzija društvenih mreža, laka dostupnost informacija, neograničena ponuda on-line igrica, nose sa sobom opasnost od pojave koja se zove „internet zavisnost“.Ovaj oblik zavisnosti je relativno nova bolest, a kako ima karakteristiku masovnosti predstavlja i novi socijalni problem.

Vakcinacija se smatra jednim od najvećih medicinskih dostignuća 20. veka, a njenom primenom je spašeno više života nego bilo kojom drugom medicinskom intervencijom u istoriji. SZO procenjuje da je polovina svetske populacije u riziku od zaraznih bolesti, i da od njih godišnje strada 17 miliona ljudi! Zahvaljujući primeni vakcina godišnje se spasi više od 3 miliona ljudskih života i spreči invaliditet (izazvan dečijom paralizom) kod oko 750 000 dece.

Termin probiotik prvi put je upotrebljen 1953 godine. Po definiciji SZO probiotici su živi mikroorganizmi koji kada se primene u određenoj količini obezbeđuju poboljšanje zdravlja domaćina.

Početkom 20-og veka pripisivano im je da poboljšavaju mikrobiološku ravnotežu u crevima. Danas se intenzivno istražuje njihov uticaj na hronične intestinalne zapaljenske bolesti, prevenciju i tretman dijareja izazvanih patogenima, urogenitalne infekcije i atopijske bolesti.

Probiotici su uglavnom acidofilne bakterije, tj. bakterije mlečno-kiselinskog vrenja. One razlažu laktozu do mlečne kiseline, snižavaju pH vrednost u debelom crevu, stvarajući kiselu sredinu koja nepovoljno utiče na razvoj patogenih bakterija. Ravnoteža između probiotika i patogenih bakterija je osnova za dobro zdravlje organa za varenje i celog organizma.

Polno prenosive bolesti ( PPB) jedna su od najčešćih oboljenja danas. Do skoro su se ove bolesti nazivale veneričnim bolestima što je mnoge asociralo na gonoreju ili sifilis. Zapravo postoji više od 20 polno prenosivih bolesti, a mnoge su epidemijski rasprostranjene u većini zemalja sveta. Statistika pokazuje rapidni porast skoro svih polno prenosivih bolesti, jedino je rasprostranjenost gonoreje ostala relativno stabilna ( još uvek na nivou epidemije) zahvaljujući širokoj edukaciji i posebnim državnim programima praćenja i kontrole. Sifilis, za koji se kasnih 70-tih smatralo da je pod kontrolom sada pokazuje veliki porast, a u skorije vreme otkrivene polne bolesti, hlamidija i genitalni herpes, toliko brzo se šire da se i zovu “nove epidemije”. Danas je infekcija hlamidijom glavni razlog steriliteta kod žena. Takođe, zaraženost genitalnim bradavicama (kondilomi) raste brzo, posebno medu ženama.

Gojaznost je postala bolest modernog čoveka. Tokom evolucije ljudsko telo se najčešće razvijalo u uslovima oskudice hrane. Tokom praistorije, starog doba pa sve do dvadesetog veka čovek je iskorišćavao masnoće deponovane u telu da bi se održao u životu. Posle industrijske revolucije i rasta materijalne potrošnje hrana postaje bogatija rafiniranim masnoćama, ugljenim hidratima i drugim nutrijentima, a telo se još nije prilagodilo takvim promenama. Tako se nije razvio mehanizam koji bi se regulacijski prilagodio unosu previše nepotrebne energije, pa se veruje da je to jedan od evolucijskih razloga gojaznosti. Nutritivne teorije ukazuju da je jedini izlaz promeniti današnji način ishrane.