Termin probiotik prvi put je upotrebljen 1953 godine. Po definiciji SZO probiotici su živi mikroorganizmi koji kada se primene u određenoj količini obezbeđuju poboljšanje zdravlja domaćina.

Početkom 20-og veka pripisivano im je da poboljšavaju mikrobiološku ravnotežu u crevima. Danas se intenzivno istražuje njihov uticaj na hronične intestinalne zapaljenske bolesti, prevenciju i tretman dijareja izazvanih patogenima, urogenitalne infekcije i atopijske bolesti.

Probiotici su uglavnom acidofilne bakterije, tj. bakterije mlečno-kiselinskog vrenja. One razlažu laktozu do mlečne kiseline, snižavaju pH vrednost u debelom crevu, stvarajući kiselu sredinu koja nepovoljno utiče na razvoj patogenih bakterija. Ravnoteža između probiotika i patogenih bakterija je osnova za dobro zdravlje organa za varenje i celog organizma.

Vakcinacija se smatra jednim od najvećih medicinskih dostignuća 20. veka, a njenom primenom je spašeno više života nego bilo kojom drugom medicinskom intervencijom u istoriji. SZO procenjuje da je polovina svetske populacije u riziku od zaraznih bolesti, i da od njih godišnje strada 17 miliona ljudi! Zahvaljujući primeni vakcina godišnje se spasi više od 3 miliona ljudskih života i spreči invaliditet (izazvan dečijom paralizom) kod oko 750 000 dece.

Kao i većina prednosti civilizacije, i internet ima svoju negativnu stranu. Ekspanzija društvenih mreža, laka dostupnost informacija, neograničena ponuda on-line igrica, nose sa sobom opasnost od pojave koja se zove „internet zavisnost“.Ovaj oblik zavisnosti je relativno nova bolest, a kako ima karakteristiku masovnosti predstavlja i novi socijalni problem.

Reč disleksija nastala je od grčke reči "dys" (što znači slab, loš, neprimeren) i reči "lexis" (jezik, reč). Disleksija nije bolest. Ona je jedna odnekoliko teškoća u učenju,često uključuje uz probleme čitanja i ozbiljne probleme u sticanju veštine pisanja. Naziv disleksija je novijeg datuma, često se naziva razvojnom a nije uzrokovana intelektualnim nedostacima, manjkavim socio-kulturnim prilikama, načinom učenja niti ikakvim poznatim neurološkim oštećenjem.