AU NIŠ
Korpa

Misija,vizija, strategija razvoja

Misija,vizija, strategija razvoja

Apotekarska ustanova Niš je definisala svoju Misiju, Viziju, Politiku i Cilјeve integrisanog sistema menadžmenta i saglasno tome razvila Strategiju razvoja za ostvarivanje opštih cilјeva koji proističu iz usvojenih strateških dokumenata.