AU NIŠ
Korpa

ZORKA PHARMA

Brend: ZORKA PHARMA
Alkohol 70% je biocidni 70% alkohol za dezinfekciju kože, površina i predmeta...
266,40 RSD
Brend: ZORKA PHARMA
Destilacija i demineralizacija   Destilacija je način razdvajanja tečne smeše hemijskih jedinjenja fizičkim procesom isparavanja i potom kondenzovanja sastojaka smeše. Koristi se u cilju izolovanja ili prečišćavanja jednog ili više jedinjenja koji se nalaze u smeši.   Demine..
97,92 RSD
Brend: ZORKA PHARMA
Medicinski benzin je visoko koncentrovani prečišćeni benzin za upotrebu u medicinske svrhe. Medicinski benzin je pronašao primjenu kao odličan skidač toplog voska na radnim površinama u salonima za negu lepote i kućnoj upotrebi...
161,28 RSD
Brend: ZORKA PHARMA
Medicinski benzin je visoko koncentrovani prečišćeni benzin za upotrebu u medicinske svrhe. Medicinski benzin je pronašao primjenu kao odličan skidač toplog voska na radnim površinama u salonima za negu lepote i kućnoj upotrebi...
776,16 RSD
Brend: ZORKA PHARMA
Zorkaflex blago puderisane, nesterilne rukavice za jednokratnu upotrebu su medicinsko sredstvo.Medicinsko sredstvo se može izdati na mestima koja su određena dozvolom ministarstva nadležnog za poslove zdravlјa o obavlјanju prometa na veliko i prometa na malo medicinskih sredstava, na osnovu propisa ..
0,00 RSD
Brend: ZORKA PHARMA
Zorkaflex blago puderisane, nesterilne rukavice za jednokratnu upotrebu su medicinsko sredstvo.Medicinsko sredstvo se može izdati na mestima koja su određena dozvolom ministarstva nadležnog za poslove zdravlјa o obavlјanju prometa na veliko i prometa na malo medicinskih sredstava, na osnovu propisa ..
0,00 RSD
Brend: ZORKA PHARMA
Zorkaflex blago puderisane, nesterilne rukavice za jednokratnu upotrebu su medicinsko sredstvo.Medicinsko sredstvo se može izdati na mestima koja su određena dozvolom ministarstva nadležnog za poslove zdravlјa o obavlјanju prometa na veliko i prometa na malo medicinskih sredstava, na osnovu propisa ..
0,00 RSD
Brend: ZORKA PHARMA
Zorkaflex latex rukavice su medicinsko sredstvo.Medicinsko sredstvo se može izdati na mestima koja su određena dozvolom ministarstva nadležnog za poslove zdravlјa o obavlјanju prometa na veliko i prometa na malo medicinskih sredstava, na osnovu propisa u oblasti medicinskih sredstava i zdravstvene z..
0,00 RSD
Prikazuje se 1 do 12 od 12 (1 strana)