AU NIŠ
Korpa

Galenska laboratorija

Galenska laboratorija

Galenski lekovi se izrađuju po oficinalnim proskripcijama, u skladu sa važećim Pravilnikom o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini (Sl.gl.RS br.85/2011).

Apotekarska ustanova Niš je dobila Rešenje Ministarstva zdravlja broj 515-04-2556/2017-11 od 20. Aprila 2017. godine kojim se dozvoljava izrada galenskih lekova u Galenskoj laboratoriji koja obuhvata:

Apotekarska ustanova Niš je juna 2022. uspešno završila sertifikaciju prema zahtevima standarda ISO 27001:2013 - menadžment bezbednošću informacija.

- nesterilne farmaceutske oblike: rastvori za primenu na koži, kapi za uši, kapi za nos i tečni sprejevi za nos, oralni rastvori, sirupi, vaginalni rastvori, vagitorije, supozitorije, rektalni rastvori, hidrofobne masti, masti koje emulguju vodu, hidrofilni kremovi, hidrofilni gelovi, lipofilni kremovi, rastvori za desni, polučvrsti preparati za usnu sluznicu, polučvrsti preparati za nos, oralni praškovi, praškovi za primenu na koži, kapsule
- sterilne farmaceutske oblike: kapi za oči- rastvori, masti za oči, gelovi za oči, oftalmičke trake, sterilni rastvori,preparati za irigaciju, polučvrsti preparati za usnu sluznicu.

Za izradu galenskih lekova se koriste sirovine i ambalaža koje podležu kontroli kvaliteta i poseduju odgovarajuće sertifikate.

Galenske lekove visokog kvaliteta koji se izrađuju u Galenskoj laboratoriji Apoteke Niš, možete uvrstiti u ponudu Vaše apoteke putem Ugovora o snabdevanju u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Prateći potrebe zainteresovanih strana i zahteve tržišta, nastojimo da naše cene budu što prihvatljivije, a količina leka u pakovanju što veća. Naš cilj je da Apoteke u Srbiji prepoznaju Galensku laboratoriju Apotekarske ustanove Niš kao svog partnera u izradi i snabdevanju galenskim preparatima. Namera nam je da korisnici naših galenskih lekova budu sigurni u njihov kvalitet i delotvornost.

Dodatne informacije o porudžbini galenskih lekova mogu se dobiti na telefone 018/42 13 674 i 018/42 12 152 i putem email-ova: [email protected] i [email protected].