AU NIŠ
Korpa

IMS - Integrisani sistem menadžment

IMS - Integrisani sistem menadžment

Apotekarska ustanova Niš ima implementiran integrisani sistem menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001) koji je u skladu sa Dobrom apotekarskom praksom, Dobrom laboratorijskom praksom, Dobrom proizvođačkom praksom, Dobrom praksom u distribuciji i zakonskom regulativom Republike Srbije.

Apotekarska ustanova Niš je prva zdravstvena ustanova u Srbiji koja je 2012.godine usaglasila sisteme menadžmenta sa novim verzijama standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, a 2013. godine sa novom verzijom standarda ISO 45001:2018 – menadžment bezbednošću i zdravlјem na radu.

Apotekarska ustanova Niš je juna 2022. uspešno završila sertifikaciju prema zahtevima standarda ISO 27001:2013 - menadžment bezbednošću informacija.

Uz naše sertifikate, dostupni su vam i dokumenti koji se odnose na politiku integrisanog sistema menadžmenta, ciljeve integrisanog sistema menadžmenta, kao i politiku i ciljeve bezbednosti informacija.
2023 ISO 9001 IQNET
2023 ISO 9001 Sertifikat
2023 ISO 14001 IQNET
2023 ISO 14001 Sertifikat
2023 ISO 27001 IQNET
2023 ISO 27001 Sertifikat
2023 ISO 45001 IQNET
2023 ISO 45001 Sertifikat