AU NIŠ
Korpa

Laboratorija za kontrolu kvaliteta

Laboratorija za kontrolu kvaliteta

Laboratorija za kontrolu kvaliteta Galenske laboratorije vrši kontrolu:

- svih polaznih aktivnih i pomoćnih farmaceutskih supstanci za izradu galenskih preparata u Galenskoj laboratoriji
- svih međuproizvoda, poluproizvoda i gotovih galenskih lekova
- identifikaciju aktivnih i pomoćnih farmaceutskih supstanci za izradu magistralnih preparata u apotekama
- u toku stručnog nadzora u apotekama uzimaju se kontrolni uzorci magistralnih preparata kod kojih se vrši identifikacija i ispitivanje sadržaja aktivnih farmaceutskih supstanci.