Petak  14.04.2023.  

Ćele Kula od 00 - 24 h;
Čegar od 08:00 do 15:00;
Mediana od 08:00 do 15:00;
Durlan plus od 07:00 do 20.00;
Zdravlјe od 08:00 do 15:00;
Duvanište od 08:00 do 20:00;
Niška Banja od 08:00 do 15:00;
Arnika u Aleksincu od 08:00 do 15:00; 
Dr. Milenko Hadžić u Svrlјigu od 08:00 do 15:00;
Dolјevac u Dolјevcu od 08:00 do 15:00;
Zdravlje u Ražnju od 08:30 do 14:30                                                                                  
Malošište u Malošištu od 07:00 do 14:00;
Tešica u Tešici od 07:00h do 14:00.                                                                                    
Subota  15.04.2023. 

Ćele Kula od  00 – 24;
Čegar od 08:00 do 15:00;
Durlan plus od 07:30 do 18.00;
Duvanište od 08:00 do 20:00;
Dr. Milenko Hadžić u Svrlјigu od 08:00 do 15:00;
Arnika u Aleksincu od 08:00 do 15:00; 
Merošina u Merošini od 07:00 do 14:00;
Dolјevac u Dolјevcu od  08:00 do 15:00;
Zdravlje u Ražnju od 08:30 do 14:30.                                                                                   
Nedelјa 16.04.2023.

 Ćele Kula od 00 – 24;
 Duvanište od 09:00 do 17:00;
Ponedelјak  17.04.2023. 

Ćele Kula od 00 - 24;
Čegar od 08:00 do 15:00;
Durlan plus od 08:00 do 18.00;
 Duvanište od 08:00 do 20:00;
 Dolјevac u Dolјevcu od  08:00 do 15:00;
 Dr. Milenko Hadžić u Svrlјigu od 08:00 do 15:00.