Osteoporoza ("porozna kost") je bolest u kojoj su gustina i kvalitet kostiju smanjeni. Kako kosti postaju porozne i osetljive, rizik od preloma se znatno povećava. Gubitak koštane mase dešava se "tiho" i progresivno. Često nema nijednog simptoma do prvog preloma kosti. Osteoporoza je globalni problem.

Podaci govore da 75 miliona ljudi u Evropi, Americi i Japanu pati od osteoporoze. Ova će se brojka udvostručiti u narednih 50 godina. Čak 225 miliona ljudi u Evropi, Americi i Japanu pati od gubitka koštane gustine zvane "osteopenija".

PROMENLJIVI FAKTORI RIZIKA

NE-PROMENLJIVI FAKTORI RIZIKA

alkohol

godine

pušenje

ženski pol

nizak BMI

porodična anamneza - (prelom kuka u porodici)

siromašna ishrana

prethodni prelomi

poremećaji u ishrani (anorexia)

rasa/etnicitet (Azijati, stanovnici Kavkaza)

nedovoljno vežbanje

rana menopauza (histerektomija)

nizak unos kalcijuma

duga terapija kortikosteroidima

deficijencija vitamina D

hipogonadizam kod muškaraca

česti padovi

 

Neki lekovi svoje neželjene efekte ispoljavaju upravo na kosti, povećavajući time rizik od preloma. Takvo dejstvo na kosti imaju: glukokortikoidi, neki imunosupresivi, steroidni hormoni, inhibitori aromataza, neki antipsihotici, antiepileptici, litijum, metotreksat, antacidi i inhibitori protonske pumpe.

PREVENCIJA OSTEOPOROZE

  • vitamin D (800-1200 I.J.dnevno)
  • kalcijum (1000-1500mg dnevno)
  • formiranje zdravih navika (redovna fizička aktivnost, život bez alkohola i cigareta, 5 manjih dnevnih obroka)
  • lekovi (ako je to potrebno) 

                         

Jedinica za farmakoinformatiku